Η ΣΑΤΡΑΠΕΙΑ

Τί συμφορά, ενώ είσαι καμωμένος

για τα ωραία και μεγάλα έργα

η άδικη αυτή σου η τύχη πάντα

ενθάρρυνσι κ επιτυχία να σε αρνείται

να σ’ εμποδίζουν ευτελείς συνήθειες

και μικροπρέπειες, κι αδιαφορίες.

Και τί φρικτή η μέρα που ενδίδεις

(η μέρα που αφέθηκες κ’ ενδίδεις)

και φεύγεις οδοιπόρος για τα Σούσα,

και πιαίνεις στον μονάρχη Αρταξέρξη

που ευνοϊκά σε βάζει στην αυλή του,

και σε προσφέρει σατραπείες και τέτοια.

Και συ τα δέχεσαι με απελπισία

αυτά τα πράγματα που δεν τα θέλεις.

Άλλα ζητεί η ψυχή σου, γι’ άλλα κλαίει

τον έπαινο του Δήμου και των Σοφιστών

τα δύσκολα και τ’ ανεκτίμητα Εύγε

την Αγορά, το Θέατρο, και τους Στεφάνους.

Αυτά που θα στα δώσει ο Αρταξέρξης,

αυτά που θα τα βρεις στη σατραπεία

και τί ζωή χωρίς αυτά θα κάμεις.

THE SATRAPY

How unfortunate though you are made

for great and beautiful deeds

your unjust fate always denies you

encouragement and success;

worthless habits, pettiness

and indifference distract you.

And what a horrible day when you give in

(the day you let yourself give in)

and you set out on the road to Susa

and you approach the monarch Artaxerxes

who favors you with a place at his court

and offers you satrapies and such.

And you accept them in despair

these things that you don’t want.

Your soul craves other things, yearns for other things:

the praise of the people and the sophists,

that difficult and priceless “Well Done”;

the Agora, the Theater, and the Laurels.

Will Artaxerxes give you these things?

Can your Satrapy provide them?

And what sort of life will you live without them? 

Advertisement