ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΧΟΡΤΑΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΙΟΥ

Καθώς του πρέπει κοιτάζει τηλεόραση

ο πολίτης με τη χορτασμένη κοιλιά

και το ριχτό πουκαμισάκι

αθλητικό παντελόνι, πουπουλένια άνεση

με το νου μεταλλαγμένο απ’ το πάχος

αναφορά περί ανεξέλλεκτης υπεροχής

πάνω από μάζες ανθρώπων με δέρμα σκούρο

που ζουν σε χώρες μακρινές με τα θηρία

μυαλό μεταλλαγμένο απ’ την ιδέα δικαιώματος

εντεταλμένοι αναθεωρητές

υπογραμίζουν τη σπουδαιότητα

νέων πανέξυπνων βομβών

που ξεγελούν την άμυνα των αλλοπίστων

υπολογισμοί, τέλεια αποτελέσματα

αναιρούν υποθέσεις κι εκτιμήσεις

η αναμφισβήτητη ακρίβεια

του τηλεκατευθυνόμενου βλήματος

κοντρολάρεται απ’ του υπολογιστή

την πράσινη οθόνη που αντικαθρεφτίζει

το δάχτυλο που χαϊδεύει το κουμπί

μπουμ

PEACE OF A FULL STOMACH

Citizen watches tv ordinarily

beer belly exposed

tight tee-shirt

jogging pants

fluffy comfort

mind mutated by fat

extreme superiority

over masses of colorful citizens

faraway places where beasts live

mind mutated by notion of entitlement

revisionists accentuated

underscore the importance

of new smart bombs

that outsmart foreign defences 

calculations, exact results

deleting hypothesis and estimates

the unprecedented precision

of missile controlled by computer

dark green glow of screen

fingers manipulate the enter button

boom 

Advertisement