ΣΤΟΥ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ

Την προσοχή μου κάτι που είπαν πλάγι μου

διεύθυνε στου καφενείου την είσοδο.

Κ’ είδα τ’ ωραίο σώμα που έμοιαζε

σαν απ’ την άκρα πείρα του να τώκαμεν ο Έρως—

πλάττοντας τα συμμετρικά του μέλη με χαρά

υψώνοντας γλυπτό το ανάστημα

πλάττοντας με συγκίνησι το πρόσωπο

κι αφίνοντας απ’ των χεριών το άγγιγμα

ένα αίσθημα στο μέτωπο, στα μάτια, και στα χείλη.

AT THE ENTRANCE OF THE CAFE

Something they said at the next table

directed my attention to the café door.

And I saw the beautiful body that looked

like Eros had made it out of his most exquisite experience—

shaping its symmetrical limbs joyfully;

raising its sculptured stature;

transforming the face with emotion

and leaving with the tips of his fingers

a distant nuance on the brow, on the eyes, and on the lips.

https://www.amazon.com/dp/1723961833
Advertisement