Φιλόσοφος

     Απ’ το νοσοκομείο φύγαμε και με χέρια ενωμένα

περάσαμε τη γέφυρα, στο βάθος το νερό κελαριστό.

Ξαφνικά άρχισε η βροχή, σαν να μας εξάγνιζε απ’ όλες

τις αμαρτίες όταν αποσώσαμε στο σπίτι του φιλόσοφου.

     Χτυπήσαμε την πόρτα, λεηλατημένη απ’ τα στοιχεία

της φύσης. Ήταν φορές που θα δίναμε και τη ζωή μας

για το σθένος της νιότης μα τώρα θέλαμε να ζήσουμε

τον πυρετό της χρυσής ηλικίας κι ο άνθρωπος άνοιξε

με χαρά το σπίτι και την καρδιά του να μας υποδεχτεί

κι’ όλες τις ερωτήσεις μας απάντησε.

     Ο Υπεράνθρωπος θαύμασετην ιλαρότητα της σκέψης

του, τον αγκάλιασε στοργικά κι είπε με τρεμάμενη φωνή:

‘κι αυτός ένας Υπεράνθρωπος είναι, ακολουθήστε

τη διδασκαλία του.’

Philosopher

We left the hospital and with hands joined we crossed

the bridge, translucent water below us like the thoughts

in our minds. Suddenly rain started as if cleansing us

from our sins when we arrived at the philosopher’s dwelling.

We knocked at a door ravaged by the elements. There

was a time we would give our lives for the stamina of youth

though now we seek the wisdom of the golden years;

the philosopher opened his home joyfully like his heart.

He answered all our questions, ‘philosophy always

presents one answer to the question while religion

claims their answer is the only one, and there lies

their difference.’

Übermensch admired the clarity of his thoughts and

after He hugged him tenderly in a trembling voice

He said:‘he is another Übermensch, follow

his teachings.’

https://www.amazon.com/dp/B0BGFRGLVH

Advertisement