ΦΑΙΔΡΑ/PHAEDRA

(Απόσπασμα-Excerpt XXXIV)


Τίποτα δεν πιστεύω. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Καθένας μας μόνος,
καθένας προγραμμένος, με την κόκκινη σφραγίδα
στο μέτωπο ή στην πλάτη.
Ακούω από μακριά τα βήματά μου
σε δρόμους ελικοειδείς με παλιούς σκουριασμένους φανοστάτες,
με ξεγδαρμένες πόρτες, με κλεισμένα πηγάδια. Τα παραθυρόφυλλα
γέρνουν στον ώμο της μοίρας. Ένα φίδι στο δρόμο. Δυο άρρωστες γάτες.

I don’t believe in anything. I don’t understand anything.

Each of us alone, predestined, with a red stamp

on the forehead or back.

I hear my footsteps from afar

in helicoid roads with old rusted lampposts,

with peeled off doors, shut water wells; window shutters

lean on the shoulder of Fate. A snake, two sick cats

in the street.

https://www.amazon.com/dp/B0851M9LTV
Advertisement