Η ΠΡΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΙΟΥ

Κοντά σε μια κατάφωτη προθήκη

καπνοπωλείου εστέκονταν, ανάμεσα σ’ άλλους πολλούς.

Τυχαίως τα βλέμματά των συναντήθηκαν,

και την παράνομην επιθυμία της σαρκός των

εξέφρασαν δειλά, διστακτικά.

Έπειτα, ολίγα βήματα στο πεζοδρόμιο ανήσυχα—

ως που εμειδίασαν, κ’ ένευσαν ελαφρώς.

Και τότε πια το αμάξι το κλεισμένο…

το αισθησιακό πλησίασμα των σωμάτων

τα ενωμένα χέρια, τα ενωμένα χείλη.

THE WINDOW OF THE TOBACCO SHOP

He stood among a lot of others,

by the well-lit window of the tobacco shop.

Their glances met by chance,

and the devious desire of their flesh

they expressed timidly, cautiously.

Then, a few uneasy steps on the sidewalk—

until they smiled, and slightly nodded.

And then the closed car

the sensual closing of their bodies

the joined hands, the joined lips.

https://www.amazon.com/dp/1723961833
Advertisement