Όσο μπορείς (1913)

Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις,
τούτο προσπάθησε τουλάχιστον
όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις
μες στην πολλή συνάφεια του κόσμου,
μες στες πολλές κινήσεις κι ομιλίες.

Μην την εξευτελίζεις πιαίνοντάς την,
γυρίζοντας συχνά κ’ εκθέτοντάς την,
στων σχέσεων και των συναναστροφών
την καθημερινήν ανοησία,

ως που να γίνει σα μιά ξένη φορτική.

AS MUCH AS YOU CAN

And if you can not lead your life the way you want it,

at least try this

as much as you can: do not degrade it

in a crowded relationship with the world,

in too many things and too much talk.

Do not degrade it by showing it around,

dragging it along and exposing it

to the daily nonsense

of relationships and associations

until it is strange to you and a burden.