ΕΡΜΗΣ

Πρώτο πρωί και με βοήθησε να καταλάβω

γιατί ξεχώριζα απ’ το άγαλμα

νόστιμος

που ήμουν σαν τη πεταλίδα.

                              Εξατομίκευση

                              ενσαρκωμένη

                              και στιλπνά βότσαλα

στην ακροθαλασσιά

γυμνές κόρες

με τη γλύκα του σταφυλιού

         απόβραδο καλοκαιριού

         μενεξελί στεναγμοί

ο μόνος μάρτυρας εγώ

απρόθυμος που ήμουν να κηρύττω

βλαστήμιες των θεοσεβών

κι έτσι διέγραψα τις συμβουλές τους

                               και στράφηκα στις ρίζες μου

                               του μονοπατιού μου το βάθος να διακρίνω

για να φτάσω στη κάθαρση

που ο βοριάς

αξίωσε το σώμα μου

μα όχι πριν

        ν’ αμυνθώ το άγιο χώμα

        μ’ όπλο

        το υπέροχο άρωμα της γαρδένιας

σπάργανα ψαριών γιομάτα φυσαλίδες

και μικρά σφουγγάρια που έσυρα

         απ’ το βυθό της θάλασσας

         ήταν κι αυτό ένας τρόπος

                                  να εξαγνίσω την ψυχή μου

                                  απ’ τις ατέλειες    

HERMES

First morning and Ηερμες helped me find why

I was different

from the statue, tasty that

I was like the abalone.

                                     Individualization

                                     incarnation and

                                     shiny pebbles

by the shore

naked Korae with

the sweetness of fresh grapes

         during the summer eve

         purple colored sighs and

the lone martyr I became as

I felt indisposed to uphold

blasphemies of the pious

thus I deleted their advise

                                      and turned inward to my roots

                                      the depth of my path to discern

and reach my catharsis

that the north wind

bestowed unto my body

but not before

         I defended the holy ground

         my armor 

         the exquisite aroma of gardenia

gills of fishes full of bubbles

and small sponges

I pulled from

         the bottom of the sea

         another way

                                       to cleanse the impurities

                                       of my soul