ΣΟΦΙΣΤΗΣ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΕΚ ΣΥΡΙΑΣ

Δόκιμε σοφιστή   που απέρχεσαι εκ Συρίας

και περί Αντιοχείας   σκοπεύεις να συγγράψεις

εν τω έργω σου τον Μέβη   αξίζει ν’ αναφέρεις.

Τον φημισμένο Μέβη   που αναντιρρήτως είναι

ο νέος ο πιο ευειδής   κι ο πιό αγαπηθείς

σ’ όλην τήν Αντιόχεια.   Κανέν’ από τούς άλλους

τού  ιδίου βίου νέους   κανένα δέν πληρώνουν

τόσο ακριβά ως αυτόν.   Γιά νάχουνε τόν Μέβη

μονάχα δυό, τρείς μέρες   πολύ συχνά τόν δίνουν

ως εκατό στατήρας.—    Είπα, στήν Αντιόχεια

μά καί στήν Αλεξάνδρεια    μά καί στήν Ρώμη ακόμη

δέν βρίσκετ’ ένας νέος   εράσμιος σάν τόν Μέβη.

SOPHIST LEAVING SYRIA

Distinguished sophist    you, who are now leaving Syria

planning to write    about Antioch

it is commendable    to refer to Mevis in your work.

The famous Mevis    who is undeniably

the handsomest young man    and most loved

in all of Antioch.    No other young man

leads the same life,   none is paid

as much as he is.    To have Mevis

only two, or three days    often they give him

as much as one hundred staters.—   I said, in Antioch;

but also in Alexandria,   even in Rome

there is no young man    as desired as Mevis.

Advertisement