ΓΝΩΣΤΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ

Και πάλι η ίδια αντίθεση:

εγώ κι οι άλλοι.

Ακόμα κι ο εαυτός μου γίνεται ξένος

που μ’ αντιστρατεύεται.

Κι αφήνομαι στη μοναξιά

μοναδικό μου καταφύγιο

όταν μετατοπίζω τις ευθύνες

ξενχώντας πόσο για κείνους είμναι ο άλλος

πόσο τους εξωθώ κι εγώ στη μοναξιά τους.

ANTITHESIS

The same antithesis again:

I and the others.

Even my own self becomes a stranger

that stands against me

and I find refuge in isolation,

my only refuge,

while I postpone responsibilities

and I forget that for them I’m the other

and I also push them to their isolation.

Advertisement