ΤΥΑΝΕΥΣ  ΓΛΥΠΤΗΣ

Καθώς που θα το ακούσατε, δεν είμ’ αρχάριος.

Κάμποση πέτρα από τα χέρια μου περνά.

Και στην πατρίδα μου, τα Τύανα, καλά

με ξέρουνε  κ’ εδώ αγάλματα πολλά

με παραγγείλανε οι συγκλητικοί.

                             Και να σας δείξω

αμέσως μερικά. Παρατηρείστ’ αυτήν την Ρέα

σεβάσμια, γεμάτη καρτερία, παναρχαία.

Παρατηρείστε τον Πομπήϊον. Ο Μάριος

ο Αιμίλιος Παύλος, ο Αφρικανός Σκιπίων.

Ομοιώματα, όσο που μπόρεσα, πιστά.

Ο Πάτροκλος (ολίγο θα τον ξαναγγίξω).

Πλησίον στου μαρμάρου του κιτρινωπού

εκείνα τα κομάτια, είν’ ο Καισαρίων.

Και τώρα καταγίνομαι από καιρό αρκετό

να κάμω έναν Ποσειδώνα. Μελετώ

κυρίως για τ’ άλογα του, πώς νά πλάσσω αυτά.

Πρέπει ελαφρά έτσι να γίνουν που

τα σώματα, τα πόδια των να δείχνουν φανερά

που δεν πατούν την γη, μον τρέχουν στα νερά.

Μα νά το έργον μου το πιο αγαπητό

που δούλεψα συγκινημένα και το πιο προσεκτικά

αυτόν, μια μέρα του καλοκαιριού θερμή

που ο νούς μου ανέβαινε στά ιδανικά

αυτόν εδώ ονειρευόμουν τον νέο Ερμή.

SCULPTOR OF TYANA

As you may have heard, I am not a beginner.

Some good quantity of stone goes through my hands.

And in my home country, Tyana, they know me

well; and here the senators have ordered

a number of statues from me.

                                        Let me show you

some right now. Have a good look at this Rhea;

venerable, full of forbearance, really ancient.

Look closely at Pompey. Marius,

Aemilius Paulus, the African Scipio.

True resemblances, as true as I could make them,

Patroklos (I’ll have to touch him up a bit).

Close to those pieces

of yellowish marble over there, is Caesarion.

And for a while now I have been busy

creating a Poseidon. I carefully study

his horses in particular, how to shape them.

They have to be so light that their bodies,

their legs, show that they don’t touch

the earth, but run over water.

But here is my most beloved creation,

that I worked with such feeling and great care

on a warm summer day,

when my mind ascended to the ideals,

I had a dream of him, this young Hermes.

https://www.lulu.com/account/projects/g745q6?page=1&pageSize=10

Advertisement