ΤΟ 31 Π.Χ. ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Απ’ την μικρή του, στα περίχωρα πλησίον, κώμη

και σκονισμένος από το ταξείδι ακόμη

έφθασεν ο πραγματευτής. Και «Λίβανον» και «Κόμμι!»

«Άριστον Έλαιον» «Άρωμα για την κόμη»                                       

στους δρόμους διαλαλεί. Αλλ’ η μεγάλη οχλοβοή

κ’ η μουσικές, κ’ η παρελάσεις που αφήνουν ν’ ακουσθεί.

Το πλήθος τον σκουντά, τον σέρνει, τον βροντά.

Κι όταν πια τέλεια σαστισμένος Τί είναι η τρέλλα αυτή; ρωτά

ένας του ρίχνει κι αυτουνού την γιγαντιαία ψευτιά

του παλατιού—που στην Ελλάδα ο Αντώνιος νικά.

IN ALEXANDRIA, 31 B.C.

From his small town, close to the suburbs

and still full of dust from the trip

the traveling salesman arrives. And “Frankincense” and “Gum!”

“The Finest Olive Oil!” “Fragrance for your Hair!”

He cries out on the streets. But the big noise of people,

and the music and the parades won’t let him be heard.

The crowd pushes him, pulls him along, hits him.

And when finally, totally dazed he asks, what madness is this?

Someone throws at him the gigantic lie

of the palace—that Anthony triumphs in Greece.

Advertisement